Sytuacja branży meblarskiej – postulaty pomocowe i działania na forum międzynarodowym

8 maja 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Jednym z ważniejszych tematów, jakie podjęto podczas spotkania, była sytuacja branży meblarskiej w związku z pandemią koronawirusa. OIGPM zaprezentowała rekomendacje dla rządu odnośnie do tego, jak wspomóc rynek, po to by złagodzić gospodarcze skutki pandemii oraz wspomóc polskie firmy meblarskie. Ważne miejsce w tym obszarze zajmują też działania międzynarodowe.

W tym roku gośćmi specjalnymi zgromadzenia byli: Krzysztof Mazur, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, oraz Grażyna Ciurzyńska, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Pandemia i jej skutki

Zarówno dla członków OIGPM, jak i całej branży meblarskiej każdy tydzień trwającej pandemii przynosi ogromne straty. Produkcja została zatrzymana bądź znacznie ograniczona, sklepy meblowe były zamknięte do maja, a firmy w dalszym ciągu walczą o przetrwanie. Głównym problemem dla polskich meblarzy jest zatrzymanie popytu zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nagle firmy musiały stawić czoło niespotykanym dotąd wyzwaniom, takim jak utrzymanie stabilności, ochrona miejsc pracy, ale i całych społeczności. W związku z tym branża meblarska w dalszym ciągu wymaga systemowego wsparcia.

Pomoc dla branży

W celu złagodzenia skutków trwającej pandemii Jan Szynaka, prezes OIGPM, przedstawił gościom postulaty dla branży meblarskiej, które zostały także przekazane polskiemu rządowi. Pierwszym zaleceniem jest przeprowadzenie i sfinansowanie skoordynowanej akcji promocyjnej polskich branż eksportowych na rynkach zagranicznych, np. w USA. Za jej organizację powinny być odpowiedzialne branżowe izby gospodarcze, ponieważ to one zapewniają wiedzę i zasoby merytoryczne do realizacji takich zadań. W związku z tym postulatem zarekomendowano także przygotowanie narzędzi wspierających prowadzenie działalności eksportowej, w tym dla firm dużych. Chodzi m.in. o targi, misje gospodarcze, materiały reklamowe, certyfikaty czy zatrudnienie ekspertów ze wskazanych rynków zagranicznych. Duże znaczenie pomocowe odegrałoby także wprowadzenie ulg podatkowych dla zgrupowań interesu w zakresie eksportu mebli (np. zawiązywanie grup sprzedażowych, przejęcia lub budowa własnych struktur handlowych na rynkach zagranicznych, budowa centrów logistycznych na odległych rynkach zagranicznych). Prezes OIGPM zwrócił również uwagę na to, że ze strony samorządów brakuje pomocy w zakresie odroczenia podatku od nieruchomości lub zwolnienia z niego. Także w przypadku banków (w tym BGK) wsparcie jest znikome.

Kolejny postulat dotyczy stworzenia i uruchomienia programu zachęt do zakupów realizowanych przez klientów indywidualnych. Można to osiągnąć poprzez np. różnego rodzaju „bony” wartościowe, obniżenie podatku VAT na meble czy ulgi podatkowe na zakup mebli i wyposażenia wnętrz. Warto też włączyć wyposażenie jako standardowy element mieszkań oferowanych w programie Mieszkanie Plus (koszt mebli byłby rozłożony w ratach czynszowych). Inne rekomendacje OIGPM to m.in. stworzenie i uruchomienie kampanii promocyjnej polskiego meblarstwa w telewizji publicznej zachęcającej do zakupu mebli, wsparcie przez instytucje państwowe (takie jak BGK) ubezpieczeń transakcji handlowych, stworzenie i uruchomienie narzędzi pożyczkowych (np. przez ARP) dla firm, które nie prowadzą pełnej księgowości, zawieszenie obowiązku naliczania składek na PPK przez podmioty, które są do tego zobowiązane, a także jak najszybsze otwarcie granic w celu swobodnego przepływy osób i towarów. OIGPM zainterweniowała również w sprawie planowanej zmiany w ustawie o OZE. Usunięcie art. 119a i uznanie drewna przemysłowego jako energetycznego grozi powtórzeniem sytuacji z 2004 roku, kiedy ceny drewna wzrosły o 100%. Systemy wsparcia spalania biomasy mogą zaś doprowadzić do znacznych podwyżek kosztów drewna dla przemysłu meblarskiego w 2021 roku.

Działania międzynarodowe

Podczas zgromadzenia Rada Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli podsumowała również działalność Izby w 2019 roku. Ważne miejsce w realizowanych projektach odgrywały m.in. aktywności międzynarodowe, związane zwłaszcza z promocją eksportu polskich mebli. Rok 2019 to m.in. czas intensywnej pracy Izby nad projektem promocyjnym „Poland’s Furniture All Around The World” mającym na celu prezentację produktów polskiej branży meblarskiej podczas największych targów meblowych na świecie w High Point w USA. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Polskiej Fundacji Narodowej, dzięki któremu na ponad 300 metrach kwadratowych zostanie przygotowane wspólne stoisko prezentujące ofertę firm meblarskich (Benix, Black Red White, Gala Collezione, Raw, Szynaka Meble, Vzór, Zieta Studio) oraz wystawę polskiego wzornictwa w zakresie wnętrz. Działania zostaną wsparte poprzez towarzyszącą kampanię medialną skierowaną do amerykańskich profesjonalistów zajmujących się meblami oraz designem. Polską obecność w High Point zaplanowano na trzy edycje targów (październik 2020 oraz kwiecień i październik 2021), co pozwoli na systematyczne zbudowanie relacji z partnerami biznesowymi i pozytywnego wizerunku polskiej branży meblarskiej. Od grudnia 2018 Izba pracowała z PFN nad wypracowaniem koncepcji, która pozwoli na wsparcie budowy wizerunku branży meblarskiej. Udało się znaleźć sposób na promocję Polski i jej dziedzictwa kulturowego oraz potencjału gospodarczego poprzez połączenie dokonań polskich projektantów i firm produkujących meble. Uruchomienie projektu to wielki sukces branży meblarskiej i okazja do pokazania, że możemy skutecznie wychodzić na nowe rynki, łącząc siły i prezentując kompleksową ofertę polskiego meblarstwa. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://pl.furniture/.

W roku 2019 roku OIGPM podtrzymywała również swoje kontakty z zagranicznymi oraz krajowymi organizacjami branżowymi – głównie poprzez udział w projektach międzynarodowych realizowanych w ramach programu ERASMUS+. Z kolei podczas Targów MEBLE POLSKA 2019 oraz FURNICA 2019 w Poznaniu Izba na swoim stoisku odbyła kilka spotkań z przedstawicielami różnych zagranicznych organizacji (APMR), zagranicznej prasy branżowej (Möbelmarkt, Intarzia) czy instytutów badawczych (CSIL). Spotkania te dotyczyły przede wszystkim możliwości nawiązania współpracy z polskimi producentami mebli oraz polskimi producentami komponentów i akcesoriów do produkcji mebli, a także sytuacji w polskiej branży meblarskiej. W maju 2019 roku zostało zaś podpisane „Memorandum o wzajemnym zrozumieniu” pomiędzy OIGPM a Ukraińskim Stowarzyszeniem Meblarzy. Porozumienie ma na celu budowanie partnerstwa i wzajemnej współpracy pomiędzy stroną polską a ukraińską. Warto również wspomnieć Polsko-Włoskie Forum Meblarskie, które odbyło się w listopadzie 2019 roku w Warszawie, a organizowane było wspólnie przez Italian Trade Agency – ICE – Agencję Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich oraz OIGPM. Głównym celem Forum była wymiana doświadczeń profesjonalistów z dwóch krajów wiodących w branży meblarskiej w Europie na temat trendów w projektowaniu, marketingu oraz technologii w kontekście dynamiki na rynkach międzynarodowych, w tym przybliżenie rynku włoskiego polskim producentom mebli.

W grudniu 2019 roku OIGPM wydała trzecie wydanie Katalogu Eksportowego Polskiej Branży Meblarskiej. Swoją ofertę zaprezentowały w nim czołowe polskie marki, które już są rozpoznawalne na całym świecie. Opracowanie liczy 88 stron i zostało wydane w języku angielskim w formacie A4. W opracowaniu poza reklamą firm znalazły się informacje dotyczące potencjału polskiej branży meblarskiej. Powyższy katalog dystrybuowany był przez OIGPM m.in. podczas targów MEBLE POLSKA 2019 i IMM 2019 w Kolonii. Trafił także (przy współpracy z MTP) bezpośrednio do europejskich klientów hurtowych na meble – w zrealizowanej przez MTP bezpośredniej wysyłki pocztowej. Katalog przekazany został również do Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, czyli wszędzie tam, gdzie mogą trafić potencjalni klienci polskich mebli. Ponadto rozsyłany jest do potencjalnych klientów kontaktujących się bezpośrednio z Biurem Izby.