Dzień białoruski na targach DREMA/ Furnica i Sofab 2019

Już pierwszego dnia trwania bloku targów DREMA, Furnica i Sofab 2019, teren ekspozycji Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedzi delegacja przedstawicieli białoruskiej administracji rządowej oraz białoruskich przedsiębiorców, z którymi będzie można nawiązać współpracę handlową i zacząć rozwijać biznes na rynkach wschodnich.


Białoruś jest jednym z głównych europejskich eksporterów drewna. Już ponad 230 firm z 22 krajów regularnie kupuje je za pośrednictwem Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej (BUCE). Przemysł leśny jest tam obecnie silnie rozwijającym się sektorem gospodarki narodowej. Lasy zajmują ok. 39% terytorium kraju. Są kluczowym odnawialnym zasobem naturalnym Republiki Białorusi. Całkowite zasoby leśne kraju wynoszą ponad 9,5 mln ha, a zasoby drewna szacuje się obecnie na 1,7 mld m3. W 2018 r. Białoruś zajęła 24. miejsce na liście polskich rynków eksportowych i 33. Na liście naszych rynków importowych. Polska jest trzecim partnerem handlowym Białorusi wśród krajów Unii Europejskiej, po Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Polsko-białoruskie obroty handlowe po 12 miesiącach 2018 r. osiągnęły wartość prawie 3,2 mld USD, w tym polski eksport 1,7 mld USD i import ok. 1,4 mld USD.*

Targi Drema, Furnica i Sofab są atrakcyjnym wydarzeniem, przyciągającym do Poznania specjalistów z branży obróbki drewna z całego świata. Zaplanowana jest wizyta kilkudziesięciu przedstawicieli Ministerstwa i państwowych koncernów drzewnych oraz przedsiębiorstw prywatnych z Białorusi reprezentujących przemysł drzewny i meblarski. W czasie pobytu reprezentacja firm ze wschodu zapozna się z ofertą maszyn, narzędzi i najnowszych technologii prezentowanych na tragach Drema. Jednym z punktów pobytu będzie możliwość spotkania się w strefie B2B Meetings w pawilonie 3.

Ponadto, w ramach VII Kongresu Przemysłu Drzewnego KOOPDREW (w dniu 9 września br.) odbędzie Polsko-Białoruskie Forum Przemysłu Drzewnego, organizowane przez  PIGPD wspólnie z Wydziałem Handlowym Ambasady Białorusi w Polsce.
Białoruś jest dużym producentem drzewnym, a tamtejsze firmy z racji bliskości Polski są chętne do współpracy z naszymi rodzimymi  przedsiębiorcami. W trakcie spotkania omówione zostaną m. in. warunki zakupu białoruskiego drewna okrągłego, tarcicy i innych produktów drzewnych przeznaczonych na eksport; odbędzie się dyskusja na temat możliwości inwestycji na terenie Białorusi i tworzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie przerobu  drewna, możliwych kierunków inwestowania i dostępnych terenów pod budowę obiektów przemysłowych z dostępem do lokalnego surowca.

Uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z białoruskimi przedsiębiorstwami leśnictwa i przemysłu drzewnego  oraz do omówienia  możliwych kierunków współpracy w tej dziedzinie.
Serdecznie zapraszamy!